Kacper Kropielnicki

Absolwent Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w codziennej praktyce zajmuje się głównie stomatologia zachowawczą i chirurgia stomatologiczną. Jest osobą otwartą z wesołym usposobieniem, dzięki czemu łatwo nawiązuje kontakt z pacjentem. Uczestniczy w wielu kursach w Polsce i za granica, posiada otwarty przewód doktorski o tematyce implantologicznej. Należy do PSI – Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego. Prywatnie pasjonat dobrego kina, motoryzacji, podróży i piłki nożnej.